Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Nástup žáků 2.stupně do školy 8.6.2020

náhled

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v pondělí 8.6.2020 začínají nepovinné konzultace pro žáky 2. stupně. Sejdeme se ráno v době od 8.40 před školou, kde se odevzdají čestná prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - viz. http://www.zs-brezova.cz/?article_id=8670499 (příloha) - bez něj nelze žáka do školy vpustit a měly by být na něm 2 podpisy - 1. v místě uvedeném pro podpis a 2. pod poučením o osobách s rizikovými faktory. V případě většího počtu žáků v třídní skupině (15) bude žák zařazen do jiné.

Konzultace budou probíhat od 9.00 do 12.45 dle rozvrhu (bližší informace jsou na Bakalářích). Stravování ve školní jídelně si lze objednat emailem skolnijidelna@seznam.cz nebo telefonicky. Na oběd je možné jít jen v určené skupině.

Připomínáme povinnost nosit do školy 2 roušky a igelitový sáček, přezůvky.

Bližší informace budou podávány třídními učiteli.

Pro žáky, kteří školu navštěvovat nebudou, bude pokračovat výuka na dálku.

2.6.2020

Ošetřovné - nová pravidla

náhled

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno...

26.5.2020

Nástup do školy

náhled

Dne 25. 5. 2020 se žáci prvního stupně, po uzavření školy z nařízení vlády, mohli vrátit do svých tříd...

25.5.2020 | Aktuality

Ranní organizace 25.5. při nástupu do školy

náhled

V pondělí 25.5.2020 se přihlášení/é žáci/žákyně sejdou v čase od 7,40 na prostransvích před školou podle ...

23.5.2020

Nástup žáků 1.stupně do školy 25.5.2020

náhled

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v pondělí 25.5.2020 začíná nepovinná výuka pro žáky, kteří jsou k ...

19.5.2020

Žáci 1. stupně ve škole od 25.5.2020

náhled

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na základě rozhodnutí Vlády ČR, která rozhodla o tom, že od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1. stupně, uvádíme tyto informace:

- docházka nebude povinná

- školu bude moci navštěvovat žák, jehož zákonný zástupce vyjádří zájem do 18.5.2020

- při prvním vstupu do školy musí žák odevzdat podepsané čestné prohlášení, včetně seznámení s rizikovými faktory - viz.příloha

- doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory uvedené v tomto prohlášení, a pokud žák patří do rizikové skupiny, aby rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím

- výuka bude probíhat v neměnné skupině do 15 žáků, po 25.5.2020 již žáka do skupiny nelze zařadit

- výuka bude probíhat za zvýšených hygienických opatření

- o celkové organizaci přítomnosti žáků ve škole ještě budeme podrobněji informovat

- celé znění manuálu vydaného MŠMT naleznete zde: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss  

5.5.2020

Obnovení přítomnosti žáků 9. ročníků ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky

náhled

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na základě rozhodnutí Vlády, která svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy, Vás informujeme o těchto dalších skutečnostech:

- docházka nebude povinná

- školu bude moci navštěvovat žák, jehož zákonný zástupce vyjádří zájem do 7.5.2020

- při prvním vstupu do školy musí žák odevzdat podepsané čestné prohlášení - viz.příloha

- doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory uvedené v tomto prohlášení, a pokud žák patří do rizikové skupiny, aby rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím

- příprava bude probíhat v neměnné skupině do 15 žáků, po 11.5.2020 již žáka do skupiny nelze zařadit

- příprava bude probíhat za zvýšených hygienických opatření

- o celkové organizaci přítomnosti žáků ve škole ještě budeme podrobněji informovat

- celé znění manuálu vydaného MŠMT naleznete zde: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss  

3.5.2020
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz