Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Plán ICT Základní školy v Březové

Plán je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55, který stanovuje "Standart ICT služeb ve škole" a náležitosti dokumentu "ICT plán školy" jako podmínky čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ.

Z bezpečnostních důvodů je "ICT plán školy" k nahlédnutí v kanceláři školy.

5.9.2017
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz