Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Kampaň obyčejného hrdinství

náhled

Zapojte se prosím s námi v rámci aktivit EKOŠKOLY do celonárodní KAMPANĚ OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ ...

16.4.2021

Hodina Země 2021

náhled

Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody (WWF). První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy cílem organizátorů bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Od roku 2010 se koná i v České republice.

Změna klimatu se dotkne nás všech a k odvrácení jejich nejhorších dopadů musíme svým dílem přispět všichni. Alespoň symbolicky to můžeme udělat právě na Hodinu Země, kdy na šedesát minut zhasneme byty, domy, památky a firmy. Do Hodiny Země se zapojují miliony lidí, kteří chtějí mít i nadále kvalitní život, zdravou krajinu, čistý vzduch a vodu. Kteří ale ví, že je to všechno ohroženo změnou klimatu.

Letošní Hodina Země 2021 se koná převážně online v sobotu 27. března 2021 od 20.30 do 21.30.

Formulář pro osobní závazky najdete na webu Hodiny Země ( www.hodinazeme.cz.). Při přihlašování uvidíte zde i mnoho možností, jak můžete prospět naší planetě a kolik CO2 přitom ušetříte. Rozhodně se podívejte a inspirujte, jsou to zajímavé možnosti!

Děkujeme, že se zapojíte.

Mgr. Krausová Šárka (koordinátorka environmentální výchovy)

22.3.2021

Kampaň obyčejného hrdinství

náhled

V rámci aktivit EKOŠKOLY jsme se i letos zapojili do KAMPANĚ OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ. Každý zapojený jednotlivec si mohl v týdnu od 28. září do 4. října vybrat jednu až sedm výzev a po sedm dní se ji snažit v maximální míře naplňovat.

Zúčastnili jsme se této kampaně, protože jako škola podporujeme udržitelný způsob života a chceme bojovat proti klimatickým změnám. Obyčejné hrdinství je totiž chování, které každý den zlepšuje náš svět skrze naše skutky! Když není vůle států nebo průmyslníků k reálnému boji proti klimatickým změnám, tak jim ukážeme, že ji máme my! Do kampaně na naší škole se zapojilo 96 žáků a dalších členů jejich rodin. 

Výzvu: „Nenechávej téct vodu při čištění zubů!“ si vybralo 82 jednotlivců a ušetřilo tím v přepočtu 10 plných van vody.

Příjemcům 2. výzvy („Vysaď kytku“), kterých bylo 45, se podařilo vysázet 103 rostlin a pomohli tím zmenšit objem oxidu uhličitého ze vzduchu.

 „Buď jednu hodinu tvého času venku!“ využilo pro své zdraví 84 lidí a strávilo na čerstvém vzduchu celkem 806 hodin.

Výzvu: „Buď věrný jedné tašce“ plnilo 61 jednotlivců a nahradilo tak 110 plastových tašek.  „Produkovat co nejméně odpadu!“to přijalo 36 zapojených a snížilo o 66 % množství svého odpadu.

 „Nejezdit autem!“ se snažilo 28 lidí a zvládli dohromady ušetřit 171 kg vyprodukovaného CO2.

K poslední výzvě: „Nejez maso!“ se připojilo 37 členů a dokázalo celkem za všechny - 118 dní nejíst maso a ušetřit 1073 kg oxidu uhličitého a zachránit (nesníst) 3 suchozemská zvířata.

Tato kampaň Ekoškol v České republice, má za cíl ukázat lidem, že MILION MALÝCH ZMĚN MŮŽE BÝT VÍCE NEŽ JEDNA VELKÁ.

To, co žáci a jejich rodiče dokázali během tohoto ročníku kampaně ukazuje, že máte v sobě tři ekoškolí ideje:

  • Víra je základ úspěchu,

  • problém je příležitost k růstu

  • a samostatnost neznamená být sám.

    A to vše kvůli jednoduché rovnici: Zlepšit životní prostředí = Zlepšit svůj život (nebo život ostatních).

Jsme rádi, že škola Březová toho byla součástí a děkujeme všem zúčastněným dětem i jejich rodičům jménem planety Země za jejich OBYČEJNÉ HRDINSTVÍ.

                                                                                                                                                                                                                       Š. Krausová – koordinátorka ekoškoly a EVVO

12.1.2021

Výsledky podzimních sběrových akcí

náhled

Děkujeme všem aktivním sběračům kaštanů a žaludů...

3.12.2019

Logo Ekotýmu

Výtvarnice ekotýmu – Helena a Vanesa – vytvořily naše společné logo...

náhled
26.2.2019

Přespávačka Ekotýmu

Jako škola, která se čerstvě zapojila do mezinárodního programu EKOŠKOLA, byl před námi první úkol – sestavit žákovský EKOTÝM...

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
26.2.2019

Mezinárodní program Ekoškola

 

 

 

 MEZINÁRODNÍ PROGRAM EKOŠKOLA

 

 

 

Naše škola se od tohoto školního roku zapojila do mezinárodního programu EKOŠKOLA.

Motto ekoškoly: „Pokud dokážete ovlivnit svoji školu, dokážete ovlivnit i svět kolem sebe.“

Hlavním cílem programu, ve kterém je zapojeno přes 50 000 škol z celého světa (a přes 300 českých), je pomáhat dětem, učitelům a rodičům udělat ze školy příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu.

V ekoškole věříme třem základním principům:

     1.  EKOLOGIZACI (Každá škola se může stát šetrnější k životnímu prostředí.)

     2.  PARTICIPACI (Každý žák se může podílet na zlepšování své školy.)

     3.  SPOLUPRÁCI (Každý ve škole může být platný při naplňování společných cílů.)

Co dělá EKOTÝM?  Aneb, jak se stát mezinárodní ekoškolou v 7 krocích.

     1.   Analyzuje (zkoumá) stav školy – co funguje a co ne.

     2.   Zpracuje získané výsledky.

     3.   Plánuje, jak věci zlepšit.

     4.   Průběžně sleduje, co se daří a co ne.

     5.   Pomáhá zařazovat ekologická témata do předmětů ve škole různými aktivitami.

     6.   Informuje ostatní (žáky, rodiče, veřejnost, zástupce města…), co se v ekoškole děje a šíří myšlenky ekoškoly. Spolupracuje s ostatními.

     7.   Vytvoří si EKOKODEX – hodnoty a pravidla, která ctí a dodržuje.

Věříme, že se nám všem (ekotýmu, pracovníkům školy i města, rodičům) vzájemnou spoluprací podaří naplnit myšlenky ekoškoly a v budoucnu získat mezinárodní certifikát ekoškoly.

                                                                                                  Š. Krausová, koordinátorka ekoškoly

9.11.2018
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz