Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

EU Peníze školám

logo

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Naše ZŠ zpracovala v rámci šablony III / 2 a V / 2  DUMy pro následující tématické oblasti:

Dějepis Středověk
Dějepis Novověk
Německý jazyk Meine Freizeit
Německý jazyk

Wie wir wohnen

Přírodopis Ekosystém Les
Přírodopis Ekosystém rybník
Anglický jazyk Jídlo
Anglický jazyk Domácí zvíře
Anglický jazyk Lidské tělo
Český jazyk Vyjmenovaná slova
Zeměpis Krajinná sféra
Zeměpis Česká republika
Zeměpis Amerika
Zeměpis Asie
Zeměpis Evropa
Matematika Celá čísla
Vlastivěda Místopis ČR
Vlastivěda Starší české dějiny
Hudební výchova Lidové písně
Prvouka Člověk a jeho svět
   
Přírodověda Člověk
Fyzika Veličiny a jejich měření
   
   

Na požádání poskytneme uvedené materiály ostatním pedagogickým pracovníkům z ČR.

sekretzs@mu-brezova.cz

15.3.2013
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz