Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Nástup žáků 2.stupně do školy 8.6.2020

náhled

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v pondělí 8.6.2020 začínají nepovinné konzultace pro žáky 2. stupně. Sejdeme se ráno v době od 8.40 před školou, kde se odevzdají čestná prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - viz. http://www.zs-brezova.cz/?article_id=8670499 (příloha) - bez něj nelze žáka do školy vpustit a měly by být na něm 2 podpisy - 1. v místě uvedeném pro podpis a 2. pod poučením o osobách s rizikovými faktory. V případě většího počtu žáků v třídní skupině (15) bude žák zařazen do jiné.

Konzultace budou probíhat od 9.00 do 12.45 dle rozvrhu (bližší informace jsou na Bakalářích). Stravování ve školní jídelně si lze objednat emailem skolnijidelna@seznam.cz nebo telefonicky. Na oběd je možné jít jen v určené skupině.

Připomínáme povinnost nosit do školy 2 roušky a igelitový sáček, přezůvky.

Bližší informace budou podávány třídními učiteli.

Pro žáky, kteří školu navštěvovat nebudou, bude pokračovat výuka na dálku.

2.6.2020
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz