Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

2020 / 2021

 

 Sportovní gymnastika         http://zs-brezova.cz/sg/  
                                          V současné době je kapacita kroužku naplněna.  
Přípravka - 1.skupina

Úterý 15,30 - 16,30 v tělocvičně školy

Alžběta Králová                 

 
Přípravka - 2.skupina

Úterý 16,30 - 17,30 v tělocvičně školy

Alžběta Králová 

 

Mž, Sž, D, Ž      

Pondělí 14,00 - 16,00 v hale

Čtvrtek  14,00 - 16,00 v hale

 
 

Vojtěch Mühlrad              e-mail:  muhlrad@zs-brezova.cz  

Viktor Mráček                   e-mail:  viki.mracek@seznam.cz 

Aneta Pfeifferová             e-mail:  a.pfeifferova@zs-brezova.cz

 
 
 

 

 
Sportovně pohybový kroužek         http://zs-brezova.cz/zdravotnik
 Kroužek je určen dětem do 10 let.
  Pátek  13,00 - 14,00 v tělocvičně školy
  Mgr.Bc. Hana Procházková      e-mail: prochazkova@zs-brezova.cz
   
Zdravotnický kroužek
 

Úterý  14,45 - 15,45

  Jana Pulko                                  e-mail:  pulko@zs-brezova.cz
  Petra Havlíková
   
 
       https://zdravotak-brezova-u-sokolova.webnode.cz
  Úterý      15,00 - 17,00  v klubovně kroužku (internát)
  Petra Pšeničková, Petra Bakurová
   
Volejbal
Mladší žactvo

Úterý 13,10 - 14,10 v hale

Starší žactvo Úterý 14,00 - 15,30 v hale
                        Mgr. Petra Karmazínová        e-mail:  karmazinova@zs-brezova.cz
 
Klub silných
  Určen žákům 2.stupně
  Pondělí    14,00 - 15,30 ve škole
  Andrea Vašků, Veronika Pudilová
   
Kroužek psychické a fyzické zdatnosti (parkour) 
        Určen žákům 2.stupně  
  Čtvrtek    16,00 - 18,00 v tělocvičně školy
  Adam Klement, Ondřej Kuželík
   
Aerobic
  Úterý                  15,00 - 16,00 v zrcadlovém sále
  Jana Pulko          e-mail: pulko@zs-brezova.cz
   
Vaření, pečení
  Úterý od 15 hodin v kuchyňce
  Mgr. Pavlína Matejková        e-mail:  matejkova@zs-brezova.cz
   
Hudební
Interpretace písní lidových, populárních s využitím Orffových nástrojů aj. Možnost reprezentovat školu na různých koncertech.
Čtvrtek 13,35 - 14,35  
Žáci 4.- 6.ročníku Mgr. Eva Mokrá dipl.um.    e-mail: mokra@zs-brezova.cz. Eva Mokrá dipl.um.    e-mail: mokra@zs-brezova.cz
   
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz