Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Nástup žáků 1.stupně do školy 25.5.2020

náhled

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v pondělí 25.5.2020 začíná nepovinná výuka pro žáky, kteří jsou k 18.5.2020 přihlášeni. Sejdeme se ráno v době od 7.40 v areálu před školou, v areálu hřiště, popř. pěší zóny, kde budou na určených místech na žáky čekat zaměstnanci školy. Na daném stanovišti se odevzdají čestná prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - viz. http://www.zs-brezova.cz/?article_id=8670499 (příloha) - bez něj nelze žáka do školy vpustit a měly by být na něm 2 podpisy - 1. v místě uvedeném pro podpis a 2. pod poučením o osobách s rizikovými faktory. V případě většího počtu žáků v třídní skupině (15) bude žák zařazen do jiné.

V tomto týdnu bude probíhat vyučování podle rozvrhu v 1. až 3. ročníku od 8.00 do 11.40, ve 4.-5. ročníku od 8.00 do 12.35 (bližší informace podají třídní učitelé). Ranní družinu nelze provozovat na základě manuálu vydaného MŠMT http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss . Školní jídelna bude v provozu - obědy si lze objednat emailem skolnijidelna@seznam.cz nebo telefonicky. Stravování žáků bude možné jen v zavedených skupinách, nelze jít na oběd samostatně.

Přítomnost žáka ve škole je možná v odpoledním odpočinkovém bloku do 16.00 na základě předchozí domluvy zákonného zástupce.

Připomínáme povinnost nosit do školy 2 roušky a igelitový sáček.

Bližší informace budou podávány třídními učiteli.

Pro žáky, kteří školu navštěvovat nebudou, bude pokračovat výuka na dálku.

19.5.2020
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz