Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Žáci 1. stupně ve škole od 25.5.2020

náhled

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na základě rozhodnutí Vlády ČR, která rozhodla o tom, že od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1. stupně, uvádíme tyto informace:

- docházka nebude povinná

- školu bude moci navštěvovat žák, jehož zákonný zástupce vyjádří zájem do 18.5.2020

- při prvním vstupu do školy musí žák odevzdat podepsané čestné prohlášení, včetně seznámení s rizikovými faktory - viz.příloha

- doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory uvedené v tomto prohlášení, a pokud žák patří do rizikové skupiny, aby rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím

- výuka bude probíhat v neměnné skupině do 15 žáků, po 25.5.2020 již žáka do skupiny nelze zařadit

- výuka bude probíhat za zvýšených hygienických opatření

- o celkové organizaci přítomnosti žáků ve škole ještě budeme podrobněji informovat

- celé znění manuálu vydaného MŠMT naleznete zde: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss  

5.5.2020
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz