Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Pravidla přístupu do školní sítě a internetu

Školní počítačová síť se stálým přístupem k internetu je určena především k výuce a vzdělávání žáků. K práci na počítačích je určena učebna výpočetní techniky a další počítače v připojené ke školní síti. Činnost v učebně je řízena zvláštním rozvrhem, provozním řádem. Bez přítomnosti vyučujícího nemohou žáci do učebny výpočetní techniky vstupovat.

S elektronickou poštou je povoleno pracovat pouze pod přiděleným uživatelským jménem. Je zakázáno jakékoliv půjčování a sdílení elektronické schránky. Uživatel je plně zodpovědný za veškeré činnosti, které budou pod jeho jménem provedeny. Proto je každý povinen držet své přístupové heslo v tajnosti. Po skončení práce se musí uživatel odhlásit. Je zakázáno pokoušet se jakýmkoliv způsobem získat cizí hesla.

Možnost samostatně pracovat s počítačovou sítí, s elektronickou poštou či internetem není nárokové, jedná se o výsadu.

Všichni uživatelé se musí řídit pravidly, které určuje vedení školy. Porušení pravidel může mít za následek omezení, pozastavení či zrušení přístupu žáka k práci s výpočetní technikou.

Z bezpečnostních důvodů má škola právo sledovat veškerou práci na síti.

V síti nelze provádět činnosti, které nejsou v souladu se zákony ČR, s mezinárodními právy a úmluvami.

Je zakázáno provádět jakoukoliv činnost (tj. prohlížet, stahovat, uchovávat a rozšiřovat) s materiály erotického a pornografického charakteru, nelegálním softwarem a s programy, jejichž použitím by mohlo dojít k mravní újmě či trestnému činu (příprava k výrobě výbušnin, zneužití drog, tvorba a úpravy virů a podobně).

Dále je zakázáno zveřejňování a rozšiřování materiálů podněcujících násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, propagujících násilí, vzbuzujících odpor.

Instalovat software, měnit nastavení počítačů (týká se i nastavení pracovní plochy a IE) lze jedině se souhlasem správce sítě. Tomu také hlaste zjištěné závady.

2.10.2017
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz