Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |
náhled

 Výchovný poradce:   Mgr. Marika Veselá,  tel. 608611290

                                         Mgr. Hana Hylasová

 Konzultace poskytujeme zájemcům  kdykoli po předchozí domluvě.

 Výchovný poradce ve škole: 

  • zabezpečuje poskytování poradenských služeb
  • spolupracuje s třídními učiteli a dalšími pracovníky školy při řešení problémů
  • zabezpečuje vzdělávání a integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • vede záznamy o žácích s problémy vzdělávacími, výchovnými a žácích ze znevýhodněného prostředí
  • poskytuje informace  o poradenských zařízeních a zprostředkovává zájemcům možnost využití jejich služeb
  • poskytuje pomoc při problémech s prospěchem a chováním
  • pomáhá při výběru dalších možností vzdělávání a poskytuje služby kariérového poradenství
  • průběžně spolupracuje s institucemi, které se na školu obrátí při řešení problémů

Informace k termínům přijímacích zkoušek

náhled

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: 

  • Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:     

       o 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

              ▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021

              ▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

       o 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

              ▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021

              ▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

       o 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

              ▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

       o 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

              ▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021

 

Vzdělávací mapa škol Karlovarského kraje

náhled

Vážení rodiče, žáci devátých ročníků,

vytvořili jsme pro vás ve spolupráci s Karlovarským krajem informační materiál Vzdělávací mapa Karlovarského kraje, který obsahuje ucelené informace o všech středních školách v kraji, největších zaměstnavatelích a nejvíce poptávaných profesích, základní údaje o podnikání a zaměstnání a řadu užitečných odkazů. Jedná se již o druhé, aktualizované vydání tohoto informačního materiálu, který by vám měl usnadnit rozhodování o budoucím studiu na střední škole. Materiál je k dispozici v příloze této zprávy, případně u výchovné poradkyně školy. Dále si vás dovolujeme informovat, že máme při Krajské hospodářské komoře zřízeno Kontaktní místo pro spolupráci zaměstnavatelů a škol, v rámci něhož vám nabízíme zdarma řadu služeb, které vám mohou pomoci při kariérovém poradenství a komunikaci s místními zaměstnavateli. V případě zájmu o spolupráci a dotazů se neváhejte na nás obrátit.

Za tým Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje

Ing. Lenka Mansfeldová

zástupkyně ředitele

vedoucí oddělení projektů

e-mail:  mansfeldova@khkkk.cz

tel.        737045998

 

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje

nám.Jiřího z Poděbrad 478/33,  35202 CHEB

 

3.2.2021

Další burzy škol pro vycházející žáky

náhled

Každý rok nabízíme vycházejícím žákům burzy/výstavy středních škol a snažíme se tak usnadnit jim jejich výběr. Vzhledem ke složité epidemiologické situaci nemůžeme letos školy navštěvovat osobně. Proto je možné zúčastnit se burzy škol ONLINE. Připojte se přes internet do on-line prostředí škol, které se burzy účastní a můžete se vyptávat na vše, co vás o škole zajímá.

Více informací, nabídky škol:  >>   http://zs-brezova.cz/burzy/  <<

Připojení na školy on-line:  >>  https://burzaskol.online <<

Komplexní přehled o vzdělávání v Karlovarském kraji naleznete též na Školském portálu Karlovarského kraje:  >>  http://www.kvkskoly.cz/Stranky/default.aspx  <<

14.12.2020

Den otevřených dveří Střední pedagogické školy

náhled

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, milí deváťáci,

STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A VOŠ v Karlových Varech Vás chce prostřednictvím svých internetových stránek informovat, že dne

20. listopadu 2020 proběhne na této škole Den otevřených dveří online https://youtu.be/yKKlXhDMlSg .

Další informace jsou na webových stránkách SPgŠ,GaVOŠ:

https://www.pedgym-kv.cz/index.php/aktuality/116-den-otevrenych-dveri .

5.11.2020

Informace k jednotné přijímací zkoušce na střední školy s maturitou

Vzhledem k množícím se dotazům týkajících se bodování úloh v didaktických testech jednotné přijímací zkoušky Vám zasíláme následující informaci...

13.10.2020
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz