Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

ZMĚNA CENY STRAVNÉHO OD 1.9.2020

Oznámení:

 

Dovolujeme si vás informovat o tom, že vzhledem k narůstajícím cenám surovin a potravin musíme přistoupit od 1.9.2020 k navýšení cen obědů o částku 5,-Kč. Tato suma bude promítnuta pouze do položky potravin. Ostatní položky kalkulace zůstávají nezměněny.

 

 Věříme, že tímto krokem zachováme pestrost a kvalitu nabízeného stravování a zároveň děkujeme za pochopení.

 

 kalkulovaná cena oběda :

 

Cizí strávníci                           56,- Kč

Zaměstnanci ZŠ                      32,- Kč

Žáci   7 - 10 let                        27,- Kč

Žáci  11 - 14 let                       28,- Kč

Žáci  15 a více let                    30,- Kč

 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                                      Eva Ohnesorgová 

                                                                                               VŠJ  

20.8.2020
Vedoucí školní jídelny: Eva Ohnesorgová

 

 

Telefon:

 

352 633 543, 777929552       
E-mail: skolnijidelna@seznam.cz

 Internetové přihlašování stravy:

www.strava.cz

náhlednáhlednáhlednáhlednáhled
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz