Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Školní sportovní klub pracující při základní škole Březová je registrovaným členem Asociace školních sportovních klubů od roku 1996. Jeho smyslem je zapojit žáky do pohybových aktivit. Účastníme se sportovních soutěží pořádaných Okresní radou AŠSK, Tělovýchovnou unií Sokolov a MŠMT. Usilujeme o sportování v duchu Fair Play.

Pravidla Fair Play člena Školního sportovního klubu

1. Jsem čestný

Dodržuji vždy stanovená pravidla sportu a hry. Ke sportu patří jak vítězství, tak prohry. Snažím se být čestným vítězem, ale také poraženým.

2. Jsem tolerantní

Řídím se rozhodnutím rozhodčího, i kdyby bylo rozhodnuto chybně a proti mně. Vím, že můj soupeř chce zvítězit stejně jako já. Proto se nestaneme nepřáteli.

3. Jsem zodpovědný

Uznávám, že jsem spoluodpovědný za průběh všeho, co je spojeno se sportem, tréninkem a utkáním. Nikdy nepodpořím nečestné jednání.

4. Pomáhám 

Je-li to v mých silách a je-li k tomu příležitost, pomohu protihráči nebo soupeři stejně, jako bych pomohl členu svého družstva.

5. Jsem pro poctivý a férový sport

Souhlasím, že sport a hra jsou pro každého. Vím, že radost ze sportování a ze hry může být zachována jen díky poctivosti, toleranci, zodpovědnosti a snaze vzájemně si pomáhat. 

ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz