Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Obnovení přítomnosti žáků 9. ročníků ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky

náhled

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na základě rozhodnutí Vlády, která svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy, Vás informujeme o těchto dalších skutečnostech:

- docházka nebude povinná

- školu bude moci navštěvovat žák, jehož zákonný zástupce vyjádří zájem do 7.5.2020

- při prvním vstupu do školy musí žák odevzdat podepsané čestné prohlášení - viz.příloha

- doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory uvedené v tomto prohlášení, a pokud žák patří do rizikové skupiny, aby rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím

- příprava bude probíhat v neměnné skupině do 15 žáků, po 11.5.2020 již žáka do skupiny nelze zařadit

- příprava bude probíhat za zvýšených hygienických opatření

- o celkové organizaci přítomnosti žáků ve škole ještě budeme podrobněji informovat

- celé znění manuálu vydaného MŠMT naleznete zde: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss  

3.5.2020
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz