Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Kampaň obyčejného hrdinství

náhled

Zapojte se prosím s námi v rámci aktivit EKOŠKOLY do celonárodní KAMPANĚ OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ v týdnu 26. 4. – 2. 5. a oslavte tak s námi Den Země.

Obyčejné hrdinství je chování, které každý den zlepšuje náš svět skrze naše skutky!

Bojujte s naší školou proti klimatickým změnám a podporujte udržitelný způsob života.

Pojďte do toho s námi! Čím více nás bude, tím více dobra uděláme!

Kampaň nezastaví klimatické změny, ale může mnoha lidem ukázat, že lze něco udělat na své osobní úrovni, ve své domácnosti, v komunitě. Každý má určitou moc, a záleží, jak tuto moc využije. Je to 7 dní výzev, kdy můžete změnit svět.

  1. Prohlédněte si 9 výzev (viz. Příloha) a vyberte si z nich kolik chcete. Může to být jedna nebo klidně všechny! Důležité je vybrat si opravdu VÝZVU (ne něco, co už běžně děláme).

  2. Snažte se vybrané výzvy během týdne maximálně naplňovat.

  3. Zaznamenávejte do deníčku každý den své úspěchy (nejlépe elektronicky – viz. Příloha – deníček).

  4. Zašlete svůj deníček po uplynutí týdne kampaně (26. 4. – 2. 5.) nejlépe elektronicky přes bakaláře p. uč. Krausové Šárce nebo deníček vytiskněte a vyplněný odevzdejte ve škole. 

  5. Spočítaný dopad kampaně za naši školu se dozvíte pak na webu školy.

  6. Pokračujte, pokud možno dál ve výzvách, udělejte z nich standard svých životů. 

Více informací na: https://ekoskola.cz/detail/cz/kampan-obycejneho-hrdinstvi-2021

Děkujeme, že se zapojíte a že se s námi pokusíte změnit svět.

                                                                                         Šárka Krausová – koordinátorka EVVO

16.4.2021
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz