Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Kampaň obyčejného hrdinství

náhled

V rámci aktivit EKOŠKOLY jsme se i letos zapojili do KAMPANĚ OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ. Každý zapojený jednotlivec si mohl v týdnu od 28. září do 4. října vybrat jednu až sedm výzev a po sedm dní se ji snažit v maximální míře naplňovat.

Zúčastnili jsme se této kampaně, protože jako škola podporujeme udržitelný způsob života a chceme bojovat proti klimatickým změnám. Obyčejné hrdinství je totiž chování, které každý den zlepšuje náš svět skrze naše skutky! Když není vůle států nebo průmyslníků k reálnému boji proti klimatickým změnám, tak jim ukážeme, že ji máme my! Do kampaně na naší škole se zapojilo 96 žáků a dalších členů jejich rodin. 

Výzvu: „Nenechávej téct vodu při čištění zubů!“ si vybralo 82 jednotlivců a ušetřilo tím v přepočtu 10 plných van vody.

Příjemcům 2. výzvy („Vysaď kytku“), kterých bylo 45, se podařilo vysázet 103 rostlin a pomohli tím zmenšit objem oxidu uhličitého ze vzduchu.

 „Buď jednu hodinu tvého času venku!“ využilo pro své zdraví 84 lidí a strávilo na čerstvém vzduchu celkem 806 hodin.

Výzvu: „Buď věrný jedné tašce“ plnilo 61 jednotlivců a nahradilo tak 110 plastových tašek.  „Produkovat co nejméně odpadu!“to přijalo 36 zapojených a snížilo o 66 % množství svého odpadu.

 „Nejezdit autem!“ se snažilo 28 lidí a zvládli dohromady ušetřit 171 kg vyprodukovaného CO2.

K poslední výzvě: „Nejez maso!“ se připojilo 37 členů a dokázalo celkem za všechny - 118 dní nejíst maso a ušetřit 1073 kg oxidu uhličitého a zachránit (nesníst) 3 suchozemská zvířata.

Tato kampaň Ekoškol v České republice, má za cíl ukázat lidem, že MILION MALÝCH ZMĚN MŮŽE BÝT VÍCE NEŽ JEDNA VELKÁ.

To, co žáci a jejich rodiče dokázali během tohoto ročníku kampaně ukazuje, že máte v sobě tři ekoškolí ideje:

  • Víra je základ úspěchu,

  • problém je příležitost k růstu

  • a samostatnost neznamená být sám.

    A to vše kvůli jednoduché rovnici: Zlepšit životní prostředí = Zlepšit svůj život (nebo život ostatních).

Jsme rádi, že škola Březová toho byla součástí a děkujeme všem zúčastněným dětem i jejich rodičům jménem planety Země za jejich OBYČEJNÉ HRDINSTVÍ.

                                                                                                                                                                                                                       Š. Krausová – koordinátorka ekoškoly a EVVO

12.1.2021
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz