Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

75. výročí osvobození naší republiky

náhled

75. výročí osvobození naší republiky

Každý rok si připomínáme Den vítězství. Je to pro nás důležité datum. 8. května 1945 skončila 2. světová válka. I když nejsme ve škole, je důležité toto téma zmínit.

Byla to pro mne výzva. Připravit vyučování na dálku tak, aby se žáci tímto tématem zabývali. V našem okrese jsou místa, která nacisti poznamenali.

A tak vzniklo projektové distanční vyučování. Vypracovala jsem pracovní listy. Jelikož jsem chodila do školy v Habartově, kde došlo v roce 1938 k bitvě o četnickou stanici, úkoly jsem zaměřila tímto směrem. Tak vznikl první pracovní list. Bydlím ve Svatavě, kde v roce 1943 vznikl koncentrační tábor. A tak vznikl druhý pracovní list. A ženy z koncentračního tábora byly vyhnány na pochod smrti, to byl třetí pracovní list. Listy jsem doplnila svými fotografiemi ze zmiňovaných míst.

Úkolem bylo vyhledat různé informace, pracovat s podstatnými jmény a slovesy a doplnit nějaké informace. Doporučila jsem dětem, aby informace vyhledávaly na internetu a aby pracovaly samostatně.

Vše dopadlo nad mé očekávání. Zapojili se nejen žáci, ale i rodiče. Děti posílaly vypracované pracovní listy. A k mému překvapení posílaly i fotografie z těchto míst. Děkuji rodičům, kteří je vzali k památníkům těchto míst. Díky nim vzniklo toto projektové vyučování s přímou účastí.

Věřím, že někteří žáci si tyto události z 2. světové války budou dobře pamatovat.

Helena Baláková

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
29.4.2020
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz