Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Prosíme všechny o odpovědné chování

náhled

Prosíme a vyzýváme všechny žáky školy k odpovědnému chování v době opatření kvůli šíření koronaviru. Účelem a nutností v boji s touto nákazou je co nejvíce omezit přímé kontakty lidí. Berme všichni tato opatření velmi vážně a neshlukujme se nikde - ani venku ve volných prostranstvích. Nosme všichni roušku - třeba tu, kterou si sami vyrobíme... Chovejme se podle "pravidla" Ty chráníš mě a já Tebe".

Děkujeme

18.3.2020
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz