Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Projekt Edison potřetí

náhled

V posledním lednovém týdnu se naše škola znovu zapojila do projektu EDISON vysokoškolské organizace Aiesec. Již potřetí se naši žáci během celého týdne setkávali se studenty vysokých škol z celého světa. Letošní sestava našich hostů byla znovu zajímavá, přijeli k nám chlapci z Austrálie a Kamerunu a děvčata z Jordánska, Brazílie, Ukrajiny, Indonésie a Kyrgyzstánu. Naši žáci s nimi pracovali v hodinách, sledovali prezentace o jednotlivých zemích a věnovali se jim i v odpoledních hodinách při různých sportovních a kulturních aktivitách. Starosta obce pan Miroslav Bouda studenty provedl březovským multifunkčním centrem a představil jim obec. 

Jako již tradičně bylo našim cílem přimět děti co možná nejvíce komunikovat v anglickém jazyce a vyzkoušet si tak v praxi vědomosti nabyté v hodinách. Rok od roku vidíme, jak jsou děti schopnější, nebojí se mluvit, lépe rozumí a navazují krásná přátelství, která pak v některých případech trvají i dále pomocí sociálních sítí.

Škola by ráda poděkovala všem dětem i rodičům, kteří se zapojili do projektu, ať už aktivním přístupem v hodinách, účastí na výletech a akcích, nebo poskytnutím ubytování a péče o cizince. V rámci zpětné vazby z jejich strany víme, že se jim u nás velmi líbilo a pochvalovali si děti, učitele, výuku, prostředí, kuchyni a celkovou péči ze strany školy a zúčastněných rodin.

Žáci vyšších ročníků uplatnili své znalosti a komunikační dovednosti také ve třídách na 1. stupni, kde pomáhali s tlumočením a překladem. Děkujeme tímto Elišce Böhmové, Elišce M. Javůrkové, Matyáši Hamerníkovi a Emily Vacurové za jejich výpomoc a nasazení.

Uvidíme, co přinese další školní rok a jaké budou další podmínky pro podobný či stejný projekt. Škola se každopádně dále bude snažit děti v tomto směru rozvíjet, otevírat jim možnosti ke komunikaci v angličtině a společně s lidmi různých ras, národností a náboženství bourat kulturní a společenské bariéry.

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
6.2.2020
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz