Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Souboj čtenářů

náhled

V hodinách literatury a českého jazyka se nesnažíme jen o to, aby děti co nejlépe porozuměly textu a naučily se s ním co nejlépe pracovat, ale také o to, aby zjistily, že knížka je skvělé téma k hovoru a ke kamarádění. Proto jsme se letos poprvé rozhodli, že se s 6. A zapojíme do celorepublikového projektu Souboj čtenářů.

V rámci třídního kolektivu mají děti za úkol přečíst některou ze zadaných knih, které si mezi sebou rozdělí. Každý žák by měl přečíst alespoň jednu knihu. Děti, které čtou stejný titul, tvoří čtenářskou skupinu, ve které mohou o knize diskutovat.

V soutěži pak celý kolektiv odpovídá co nejpřesněji na kvízové otázky, které prověřují porozumění textu a znalosti žáků o obsahu knih získané četbou. Žáci mohou odpovědi na otázky ve své čtenářské skupině konzultovat.

Soutěže se může zúčastnit až 130 tříd (tedy přibližně 3 000 žáků) z celé České republiky, z nichž pět nejlepších, které uspějí v online předkole (15. dubna 2020 v 10:00 hodin), postoupí do finálového boje, konaného přímo na mezinárodním pražském knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2020, a to v pátek 15. 5. 2020.

Věříme, že se celá 6. A pustí do čtení a přípravy na soutěž aktivně a svědomitě, a v dubnu nám držte palce!

 Květa Novotná a Dana Kučerová

6.2.2020
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz