Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Výsledky podzimních sběrových akcí

náhled

Ve sběru kaštanů a žaludů děkujeme za náš ekotým, za myslivce a samozřejmě za lesní zvěř, všem aktivním sběračům. Dohromady jste totiž nasbírali přes 1000 kg žaludů a kaštanů. Nejlepší sběrači budou odměněni zábavným odpolednem s občerstvením v bowling centru na Březové.  

Nejlepšími sběrači (přepočteno na jednu osobu!) byli: 

Peterková Lilli s úžasnými 127 kilogramy, dále Gregorková Eva, Pazdera Lukáš, Jirásková Karolína, Egerová Bára, Pivarčiová Eliška, Krytinářová Káťa, Jarosil Adam, Hruška Adam, Hrušková Marie, Zensová Aneta a Zensová Eliška, Krajíček Jan, Nikodémová Julie a Krajíčková Anička.

Proběhl také týden ve sběru drobného elektra a baterií a zde dort za největší množství nasbíraného elektroodpadu vyhrává třída 4. A36 kilogramy. Za ní pak jsou trochu více v závěsu 2. A (9,5 kg) a 7. A s 9 kilogramy.

Děkujeme všem, kteří se do sběrových akcí zapojili, a gratulujeme jim k výhrám.

3.12.2019
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz