Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Mezinárodní program Ekoškola

 

 

 

 MEZINÁRODNÍ PROGRAM EKOŠKOLA

 

 

 

Naše škola se od tohoto školního roku zapojila do mezinárodního programu EKOŠKOLA.

Motto ekoškoly: „Pokud dokážete ovlivnit svoji školu, dokážete ovlivnit i svět kolem sebe.“

Hlavním cílem programu, ve kterém je zapojeno přes 50 000 škol z celého světa (a přes 300 českých), je pomáhat dětem, učitelům a rodičům udělat ze školy příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu.

V ekoškole věříme třem základním principům:

     1.  EKOLOGIZACI (Každá škola se může stát šetrnější k životnímu prostředí.)

     2.  PARTICIPACI (Každý žák se může podílet na zlepšování své školy.)

     3.  SPOLUPRÁCI (Každý ve škole může být platný při naplňování společných cílů.)

Co dělá EKOTÝM?  Aneb, jak se stát mezinárodní ekoškolou v 7 krocích.

     1.   Analyzuje (zkoumá) stav školy – co funguje a co ne.

     2.   Zpracuje získané výsledky.

     3.   Plánuje, jak věci zlepšit.

     4.   Průběžně sleduje, co se daří a co ne.

     5.   Pomáhá zařazovat ekologická témata do předmětů ve škole různými aktivitami.

     6.   Informuje ostatní (žáky, rodiče, veřejnost, zástupce města…), co se v ekoškole děje a šíří myšlenky ekoškoly. Spolupracuje s ostatními.

     7.   Vytvoří si EKOKODEX – hodnoty a pravidla, která ctí a dodržuje.

Věříme, že se nám všem (ekotýmu, pracovníkům školy i města, rodičům) vzájemnou spoluprací podaří naplnit myšlenky ekoškoly a v budoucnu získat mezinárodní certifikát ekoškoly.

                                                                                                  Š. Krausová, koordinátorka ekoškoly

9.11.2018
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz